PRZETARGI I LOKALE UŻYTKOWE

Przetarg w dniu 25.05.2022r. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klonowej 5-5b, ul. Żeromskiego 6-8, ul. Kopernika 8-8d, ul. Podchorążych 1-1c i ul. Sucharskiego 2a-2e w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klonowej 5-5b, ul. Żeromskiego 6-8, ul. Kopernika 8-8d, ul. Podchorążych 1-1c i ul. Sucharskiego 2a-2e w Oleśnicy.
Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 12 maja br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 25.05.2022 r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Przedmiar robót, ul. Klonowa 5-5b Przedmiar robót, ul. Żeromskiego 6-8 Przedmiar robót, ul. Kopernika 8-8d Przedmiar robót, ul. Podchorążych 1-1c Przedmiar robót, ul. Sucharskiego 2a-2e
Przetarg w dniu 27.04.2022r. Dostarczenie opału do kotłowni w Bierutowie przy ul. Zielonej 7 i ul. Kolejowej 9

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Dostarczenie opału do kotłowni w Bierutowie przy ul. Zielonej 7 i ul. Kolejowej 9.
Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 19 kwietnia br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 27.04.2022 r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 46, tel. 71 798 20 38,
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I
Przetarg w dniu 13.04.2022r. Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mickiewicza 1-7 w Bierutowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mickiewicza 1-7 w Bierutowie.
Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 31 marca br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 13.04.2022 r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I
Przetarg w dniu 23.03.2022r. Modernizacja placu zabaw przy nieruchomości przy ul. Kopernika 1, 7-9a w Oleśnicy. Remont górki Pl. Zwycięstwa 1 – M. Skłodowskiej - Curie 6-7e w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Modernizacja placu zabaw przy nieruchomości przy ul. Kopernika 1, 7-9a w Oleśnicy.
II. Remont górki Pl. Zwycięstwa 1 – M. Skłodowskiej – Curie 6-7e w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 9 marca br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 w pok. 103 do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II
Przetarg w dniu 02.03.2022r. Remont dachu nad klatkami schodowymi w budynku przy ul. Hallera 8-8d w Oleśnicy. Wymianę pochwytów poręczy na drewniane w budynku przy ul. Sucharskiego 2a-2e w Oleśnicy. Wymianę okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Klonowej 2-2b oraz ul. Mościckiego 2-2a, 4-4a w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont dachu nad klatkami schodowymi w budynku przy ul. Hallera 8-8d w Oleśnicy.
II. Wymianę pochwytów poręczy na drewniane w budynku przy ul. Sucharskiego 2a-2e w Oleśnicy.
III. Wymianę okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Klonowej 2-2b oraz ul. Mościckiego 2-2a, 4-4a w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 17 lutego br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 02.03.2022 r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38 ; 71 798 20 29.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II Specyfikacja III