PRZETARGI I LOKALE UŻYTKOWE

Przetarg w dniu 29.03.2023r.. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych będących w eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy i w Bierutowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych będących w eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zacisze”
w Oleśnicy i w Bierutowie.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 16 marca br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 29.03.2023r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2023r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I
Przetarg w dniu 22.02.2023r.. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klonowej 8-8d i ul. Klonowej 10-10d w Oleśnicy. Wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Klonowej 5-5b i ul. Klonowej 7-7b w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klonowej 8-8d i ul. Klonowej 10-10d w Oleśnicy.
II. Wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Klonowej 5-5b i ul. Klonowej 7-7b w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 8 lutego br.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 22.02.2023r.. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023r. o godz. 10.00, w siedzibie SM „Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38, 71 798 20 29.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Przedmiar Klonowa 8-8d Przedmiar Klonowa 10-10d Specyfikacja II