PRZETARGI I LOKALE UŻYTKOWE

Przetarg w dniu 9.06.2021r. Remont elewacji szczytowej w budynku przy ul. Kolejowej 9-9b w Bierutowie. Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy. Dostawa opału do kotłowni SM w Bierutowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont elewacji szczytowej w budynku przy ul. Kolejowej 9-9b w Bierutowie.
II. Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy.
III. Dostawa opału do kotłowni SM w Bierutowie.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 26 maja br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 9 czerwca 2021r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2021r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38 ; 71 798 20 29.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II Specyfikacja III
Przetarg w dniu 25.05.2021r. Remont loggii w wybranych budynkach mieszkalnych w zasobach SM „Zacisze” w Bierutowie. Remont instalacji elektrycznych WLZ w wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach w Oleśnicy. Wymiana modułu c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Sudoła19-22 w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont loggii w wybranych budynkach mieszkalnych w zasobach SM „Zacisze” w Bierutowie.
II. Remont instalacji elektrycznych WLZ w wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach w Oleśnicy.
III. Wymiana modułu c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Sudoła19-22 w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 25 maja br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 25 maja 2021r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2021r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38 ; 71 798 20 29.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II Przedmiar Klonowa 4-4e Przedmiar Klonowa 6-6d Przedmiar Klonowa 12-12d Przedmiar Żeromskiego 6, 7, 8 Przedmiar Sucharskiego 2a-2e Przedmiar Podchorążych 1-1c Przedmiar Mickiewicza 4-5a Specyfikacja III
Przetarg w dniu 28.04.2021r. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy.
Sposób przygotowania ofert:

1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 14 kwietnia br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 110 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 110, tel. 71 798 20 29
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I
Przetarg w dniu 20.04.2021r. Remont instalacji elektrycznych WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 43-46A w Oleśnicy. Wymiana modułu c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Sudoła 19-22 w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont instalacji elektrycznych WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 43-46A w Oleśnicy.
II. Wymiana modułu c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Sudoła 19-22 w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 07 kwietnia br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 20 kwietnia 2021r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38; 71 798 20 29
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Przedmiar I Specyfikacja II