PRZETARGI I LOKALE UŻYTKOWE

Przetarg w dniu 29.09.2021r. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Mickiewicza 4-5a + Mickiewicza 4b lokale ; ul. Klonowa 12-12d w Oleśnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na:
I. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy.
II. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Mickiewicza 4-5a + Mickiewicza 4b lokale ; ul. Klonowa 12-12d w Oleśnicy.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 16.09.2021 br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 110 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 29 września 2021 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, poz.I – pok. 110, tel. 71 798 20 29; poz.II – pok.112 tel. 71 798 20 37 we wtorki i czwartk.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II
Przetarg w dniu 15.09.2021r. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego będących w eksploatacji SM „Zacisze” w Oleśnicy i Bierutowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego będących w eksploatacji SM „Zacisze” w Oleśnicy i Bierutowie.
Sposób przygotowania oferty:
1. Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w specyfikacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 02.09.2021 br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 110 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 15 września 2021 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny,.- pok. 110, tel. 71 798 20 29;
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I
Przetarg w dniu 9.06.2021r. Remont elewacji szczytowej w budynku przy ul. Kolejowej 9-9b w Bierutowie. Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy. Dostawa opału do kotłowni SM w Bierutowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
I. Remont elewacji szczytowej w budynku przy ul. Kolejowej 9-9b w Bierutowie.
II. Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Żeromskiego 1-2 w Oleśnicy.
III. Dostawa opału do kotłowni SM w Bierutowie.

Sposób przygotowania ofert:
1. Szczegółowy opis zamówień i sposób przygotowania ofert znajduje się w specyfikacjach przetargowych dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni lub do nabycia od dnia 26 maja br. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 112 za kwotę 10 zł/szt.
2. Szczegółowy tryb przetargu określony jest w “Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy”.
3. Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 9 czerwca 2021r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2021r. o godz. 10.00, w siedzibie SM “Zacisze”, w małej sali widowiskowej ( I piętro ), ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4. Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 71 798 20 37-38 ; 71 798 20 29.
5. Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja I Specyfikacja II Specyfikacja III