UCHWAŁY I REGULAMINY

Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym

Uchwały Rady Nadzorczej z 2022 roku:

Uchwała nr 1/2022

Uchwała nr 2/2022

Uchwała nr 3/2022

Uchwała nr 4/2022

Wykaz uchwał podjętych w 2022 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2021 roku:

Uchwała nr 1/2021

Uchwała nr 2/2021

Uchwała nr 3/2021

Uchwała nr 4/2021

Uchwała nr 5/2021

Uchwała nr 6/2021

Uchwała nr 7/2021

Uchwała nr 8/2021

Uchwała nr 9/2021

Uchwała nr 10/2021

Uchwała nr 11/2021

Uchwała nr 12/2021

Wykaz uchwał podjętych w 2021 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2020 roku:

Uchwała nr 1/2020

Uchwała nr 2/2020

Uchwała nr 3/2020

Uchwała nr 4/2020

Uchwała nr 5/2020

Uchwała nr 6/2020

Uchwała nr 7/2020

Uchwała nr 8/2020

Uchwała nr 9/2020

Uchwała nr 10/2020

Uchwała nr 11/2020

Uchwała nr 12/2020

Uchwała nr 13/2020

Uchwała nr 14/2020

Uchwała nr 15/2020

Uchwała nr 16/2020

Wykaz uchwał podjętych w 2020 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2019 roku:

Uchwała nr 1/2019

Uchwała nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019

Uchwała nr 4/2019

Uchwała nr 5/2019

Uchwała nr 6/2019

Uchwała nr 7/2019

Uchwała nr 8/2019

Uchwała nr 9/2019

Uchwała nr 10/2019

Uchwała nr 11/2019

Uchwała nr 12/2019

Uchwała nr 13/2019

Uchwała nr 14/2019

Uchwała nr 15/2019

Uchwała nr 16/2019

Uchwała nr 17/2019

Uchwała nr 18/2019

Uchwała nr 19/2019

Uchwała nr 20/2019

Wykaz uchwał podjętych w 2019 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2018 roku:

Uchwała nr 1/2018

Uchwała nr 2/2018

Uchwała nr 3/2018

Uchwała nr 4/2018

Uchwała nr 5/2018

Uchwała nr 6/2018

Uchwała nr 7/2018

Uchwała nr 8/2018

Uchwała nr 9/2018

Uchwała nr 10/2018

Uchwała nr 11/2018

Uchwała nr 12/2018

Uchwała nr 13/2018

Uchwała nr 14/2018

Wykaz uchwał podjętych w 2018 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2017 roku:

Uchwała nr 1/2017

Uchwała nr 2/2017

Uchwała nr 3/2017

Uchwała nr 4/2017

Uchwała nr 5/2017

Uchwała nr 6/2017

Uchwała nr 7/2017

Uchwała nr 8/2017

Uchwała nr 9/2017

Uchwała nr 10/2017

Uchwała nr 11/2017

Uchwała nr 12/2017

Uchwała nr 13/2017

Uchwała nr 14/2017

Uchwała nr 15/2017

Wykaz uchwał podjętych w 2017 roku.