UCHWAŁY I REGULAMINY

Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym

Uchwały Rady Nadzorczej z 2023 roku:

Uchwała nr 1/2023

Uchwała nr 2/2023

Uchwała nr 3/2023

Uchwała nr 4/2023

Uchwała nr 5/2023

Wykaz uchwał podjętych w 2023 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2022 roku:

Uchwała nr 1/2022

Uchwała nr 2/2022

Uchwała nr 3/2022

Uchwała nr 4/2022

Uchwała nr 5/2022

Uchwała nr 6/2022

Uchwała nr 7/2022

Uchwała nr 8/2022

Uchwała nr 9/2022

Uchwała nr 10/2022

Uchwała nr 11/2022

Uchwała nr 12/2022

Uchwała nr 13/2022

Uchwała nr 14/2022

Uchwała nr 15/2022

Uchwała nr 16/2022

Wykaz uchwał podjętych w 2022 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2021 roku:

Uchwała nr 1/2021

Uchwała nr 2/2021

Uchwała nr 3/2021

Uchwała nr 4/2021

Uchwała nr 5/2021

Uchwała nr 6/2021

Uchwała nr 7/2021

Uchwała nr 8/2021

Uchwała nr 9/2021

Uchwała nr 10/2021

Uchwała nr 11/2021

Uchwała nr 12/2021

Wykaz uchwał podjętych w 2021 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2020 roku:

Uchwała nr 1/2020

Uchwała nr 2/2020

Uchwała nr 3/2020

Uchwała nr 4/2020

Uchwała nr 5/2020

Uchwała nr 6/2020

Uchwała nr 7/2020

Uchwała nr 8/2020

Uchwała nr 9/2020

Uchwała nr 10/2020

Uchwała nr 11/2020

Uchwała nr 12/2020

Uchwała nr 13/2020

Uchwała nr 14/2020

Uchwała nr 15/2020

Uchwała nr 16/2020

Wykaz uchwał podjętych w 2020 roku.