STATUT SPÓŁDZIELNI

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy – wersja elektroniczna w formacie pdf.

Statut w wersji „papierowej” dostępny jest w pokoju 102 w siedzibie SM „Zacisze” przy ulicy Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.