STATUT SPÓŁDZIELNI

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Zacisze” w Oleśnicy – wersja elektroniczna w formacie pdf.

Statut w wersji “papierowej” dostępny jest w pokoju 102 w siedzibie SM “Zacisze” przy ulicy Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.