Zmiana w sposobie odbierania odpadów komunalnych w niektórych nieruchomościach

INFORMACJA PRZESŁANA PRZEZ MGK OLEŚNICA :

MGK Oleśnica testuje nowatorską technologię odbioru odpadów.

W połowie stycznia 2022 r. w Oleśnicy pojawią się innowacyjne pojemniki na odpady, opróżniane przez pojazd ze zautomatyzowanym wysięgnikiem.
Dzięki temu odbiór odpadów może być szybszy i bardziej ekonomiczny. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy MGK Oleśnica ze spółką HEWEA, która przygotowała technologię dofinansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oleśnica bierze udział w programie pilotażowym, podczas którego testowany będzie nowy system odbioru odpadów PRESKO. Pojemniki PRESKO opatrzone czytelnymi etykietami ułatwiającymi sortowanie odpadów zostaną ustawione w 12 lokalizacjach na terenie Oleśnicy. Mieszkańcy będą z nich korzystać, bezpłatnie tj. w ramach obecnej opłaty w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 9 kwietnia 2022 r. Osłony śmietnikowe zostaną w tym czasie wyłączone z użytkowania.
System PRESKO wyróżnia się bardzo krótkim czasem opróżniania pojemników (tylko 90 sekund). Jest też tańszy w eksploatacji – pracę, którą obecnie wykonuje 2-3 osobowa załoga śmieciarki, wykona jeden kierowca, bez wysiadania z auta, korzystając z automatycznego wysięgnika. Dodatkowo czujniki rejestrujące napełnienie pojemników wraz z modułem planowania trasy wpływają na oszczędność paliwa, pozwalając planować bardziej efektywne przejazdy.
Innowacyjność systemu zapewniła mu dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Testy systemu PRESKO, zaproponowano oleśnickiej spółce MGK, która wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie pilotażowym.
– Zdecydowaliśmy się na współpracę z MGK Oleśnica, ze względu na fakt, że Oleśnica jest miastem, które w branży komunalnej jest doceniane na poziomie krajowym, jeśli chodzi o poziomy odzysku surowców, elastyczne i otwarte na nowe trendy. MGK Oleśnica stale, aktywnie poszukuje nowości technologicznych, pozwalających na optymalizację kosztów odbioru odpadów, o które przecież chodzi w tym projekcie – podkreśla Marcin Saluk, dyrektor Działu Techniki Komunalnej w HEWEA.
– Musimy się rozwijać jako miasto. Program pilotażowy systemu PRESKO daje mieszkańcom Oleśnicy możliwość skorzystania z rozwiązań, które mogą przynieść poprawę jakości życia, a także sprawdzić, czy system rzeczywiście wiąże się z możliwością poprawy ekonomii odbioru odpadów – informuje MGK Oleśnica.
Poniżej przedstawiamy listę lokalizacji objętych pilotażem:
1. ul. 11 Listopada 18-19 (SM Zacisze)
2. ul. Daszyńskiego 7C (SM Zacisze)
3. ul. Klonowa 12 (SM Zacisze)
4. ul. Sucharskiego 4 (SM Zacisze)
5. ul. Sucharskiego 6-8 (SM Zacisze)
6. ul. Sucharskiego 10 (SM Zacisze)
7. ul. Kopernika 1,9 (SM Zacisze)
8. ul. Wojska Polskiego 16 (SM Zacisze)
9. ul. Wojska Polskiego 16H (SM Zacisze)
10. ul. Wojska Polskiego 17 (SM Zacisze)
11. ul. Paderewskiego 3-5-7 (PROCON)
12. ul. Lotnicza 15 (PROCON)

W w/w lokalizacjach mieszkańcy otrzymają ulotki informujące o pilotażu oraz zostaną umieszczone plakaty informacyjne.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z pilotażem, prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MGK Oleśnica, tel. 71 396 71 39.

Ulotki dotyczące opisanego powyżej programu pilotażowego :
Ulotka nr 1
Ulotka nr 2

Zmiana sytemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Na 28 marca 2022 r planowana jest na terenie naszego województwa zmiana sytemu nadawania naziemnej telewizji, z której korzysta wielu mieszkańców naszych zasobów. Chodzi tu o sygnał telewizyjny dostarczany z anteny zbiorczej. W związku z powyższym część telewizorów ( szczególnie starszych ) może nie być przystosowana do odbioru sygnału w nowym systemie ( DVB-T2 HEVC ). Prosimy już teraz zainteresować się tą sprawą i sprawdzić czy Państwa telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w nowym systemie. Jeżeli okaże się, ze telewizor nie jest do tego przystosowany to są dwie możliwości: wymiana telewizora na model, który będzie odbierał sygnał DVB-T2 HEVC , albo zakup „przystawki” do obecnego telewizora, która pozwoli oglądać programy w nowym systemie. Po 28 marca 2022 r nie będzie można oglądać naziemnej telewizji cyfrowej przy użyciu odbiorników nie obsługujących systemu DVB-T2 HEVC. Zmiana ta nie dotyczy osób, które korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej.
Wprowadzana zmiana dotyczyć będzie całego terytorium Polski ( podzielona jest na etapy i ma się zakończyć 27 czerwca 2022 r ), ale województwo dolnośląskie będzie nią objęte w I etapie już od marca 2022 r. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Internecie ( np. na stronie https://emitel.pl/refarming/ ) Zmiana ta będzie też zapewne poruszana w prasie i programach telewizyjnych.

EBOK

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości sprawdzenia stanu należności i opłat za mieszkanie czy garaż.

iMIESZKANIEC - ŁATWY SPOSÓB NA ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

Od stycznia br. służby techniczne i administracje naszej Spółdzielni korzystają z platformy internetowej iMieszkaniec.pl. Jest to narzędzie ułatwiające realizację zgłaszanych awarii oraz usterek. Dzięki tej aplikacji możliwe jest też śledzenie procesu realizacji zlecenia. Jest to bardzo proste, intuicyjne narzędzie które pozwala w szybki sposób zgłosić problem techniczny jak np. brak światła, wyciek wody, niesprawny domofon itp. Od kwietnia możliwość korzystania z tej platformy maja też Państwo. Aplikacja działa zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na smartfonach. Niezbędne jest tylko posiadanie połączenia internetowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wejścia na stronę: https://smzacisze.imieszkaniec.pl/ ( lub kliknąć ikonę aplikacji po lewej stronie ) zarejestrowanie się i korzystanie z tej aplikacji. Po dokonaniu procesu rejestracji na stronie iMieszkaniec, Spółdzielnia potwierdza, że osoba rejestrująca się ma prawo do dysponowania danym lokalem. Trwa to do 2 dni roboczych ( przeważ trwa to znacznie krócej) . Po potwierdzeniu, można korzystać swobodnie z aplikacji. Przypominamy, że aplikacja służy tylko do spraw związanych z usterkami czy awariami. W pozostałych sprawach prosimy się kontaktować pisemnie ( pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : zacisze@smzacisze.pl ), telefonicznie lub bezpośrednio w godzinach pracy Spółdzielni w budynku biur Spółdzielni, przy ul. Kochanowskiego 5.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy, swą działalność rozpoczęła w roku 1961. Jej zalążkiem stały się 3 bloki odkupione od Rady Narodowej. Pierwszym Prezesem był Piotr Sebastian ( 1961-1964). Przez lata Spółdzielnia istotnie powiększyła swoje zasoby. Dziś „Zacisze” zarządza 3976 mieszkaniami, w tym 291 w Bierutowie. W 71 budynkach mieszkalnych spółdzielni mieszka ok. 8 500 osób, w tym w Bierutowie w 8 budynkach ok. 550 osób. Powierzchnia użytkowa mieszkań w naszych zasobach to ponad 200 tys. m2. Posiadane lokale użytkowe generują zysk, który obniża koszty eksploatacji oraz zasila fundusz remontowy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronie internetowej naszej Spółdzielni będą dla Państwa pomocne a także przybliżą jej historię i funkcjonowanie .

sm_zacisze_1

AKTUALNOŚCI