Walne Zgromadzenie 2020

Szanowni Państwo, członkowie naszej Spółdzielni. W związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podziału nadwyżki bilansowej, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ze względu na wielkość, naszej Spółdzielni, zostanie ono podzielone na 5 części, które odbędą się w dniach 21 – 25 września br. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz opinia biegłego z badania sprawozdania finansowego są wyłożone w biurze Spółdzielni ( w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 5 oraz w Bierutowie w Administracji przy ul. Zielonej 10) oraz dostępne na naszej stronie w zakładce „Sprawozdania, kontrole itp.” . Porządek obrad, podział na części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Spółdzielni znajdują się na naszej stronie w zakładce „Walne Zgromadzenie 2020”. Projekty uchwał są również wyłożone w biurze Spółdzielni ( w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 5 oraz w Bierutowie w Administracji przy ul. Zielonej 10). Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ograniczeń określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” ( Dz. U. z 2020 r poz. 1356 ). Każdy uczestnik zebrania zobowiązany jest do korzystania w trakcie zebrania z maseczki ochronnej, przyłbicy lub innego rozwiązania zapewniającego zasłonięcie ust i nosa. Przed wejściem na salę będą znajdowały się pojemniki z płynem dezynfekującym.

EBOK

Jest już czynna aplikacja eBOOK. Została ona zaktualizowana i otrzymała nową szatę graficzną. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości sprawdzenia stanu należności i opłat za mieszkanie czy garaż.

iMIESZKANIEC - ŁATWY SPOSÓB NA ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

Od stycznia br. służby techniczne i administracje naszej Spółdzielni korzystają z platformy internetowej iMieszkaniec.pl. Jest to narzędzie ułatwiające realizację zgłaszanych awarii oraz usterek. Dzięki tej aplikacji możliwe jest też śledzenie procesu realizacji zlecenia. Jest to bardzo proste, intuicyjne narzędzie które pozwala w szybki sposób zgłosić problem techniczny jak np. brak światła, wyciek wody, niesprawny domofon itp. Od kwietnia możliwość korzystania z tej platformy maja też Państwo. Aplikacja działa zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na smartfonach. Niezbędne jest tylko posiadanie połączenia internetowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wejścia na stronę: https://smzacisze.imieszkaniec.pl/ ( lub kliknąć ikonę aplikacji po lewej stronie ) zarejestrowanie się i korzystanie z tej aplikacji. Po dokonaniu procesu rejestracji na stronie iMieszkaniec, Spółdzielnia potwierdza, że osoba rejestrująca się ma prawo do dysponowania danym lokalem. Trwa to do 2 dni roboczych ( przeważ trwa to znacznie krócej) . Po potwierdzeniu, można korzystać swobodnie z aplikacji. Przypominamy, że aplikacja służy tylko do spraw związanych z usterkami czy awariami. W pozostałych sprawach prosimy się kontaktować drogą mailowa na adres : zacisze@smzacisze.pl lub pisemnie poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku biur Spółdzielni, przy ul. Kochanowskiego 5.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy, swą działalność rozpoczęła w roku 1961. Jej zalążkiem stały się 3 bloki odkupione od Rady Narodowej. Pierwszym Prezesem był Piotr Sebastian ( 1961-1964). Przez lata Spółdzielnia istotnie powiększyła swoje zasoby. Dziś „Zacisze” zarządza 3976 mieszkaniami, w tym 291 w Bierutowie. W 71 budynkach mieszkalnych spółdzielni mieszka ok. 8 500 osób, w tym w Bierutowie w 8 budynkach ok. 550 osób. Powierzchnia użytkowa mieszkań w naszych zasobach to ponad 200 tys. m2. Posiadane lokale użytkowe generują zysk, który obniża koszty eksploatacji oraz zasila fundusz remontowy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronie internetowej naszej Spółdzielni będą dla Państwa pomocne a także przybliżą jej historię i funkcjonowanie .

sm_zacisze_1

AKTUALNOŚCI