Informacja nt. dodatku węglowego oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Odpowiadając na pojawiające się pytania w tych sprawach chcielibyśmy przedstawić informację dotyczącą dodatku węglowego i centralnej ewidencji emisyjności budynków.

1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5.08.2022 r o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r poz. 1692 ) o dodatek ten mogą się ubiegać osoby w gospodarstwie domowym gdy głównym źródłem ogrzewania jest : kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, które są zasilane paliwami stałymi. Ustawa zakłada, że mieszkania podłączone do lokalnego źródła ciepła opalanego węglem, również podlegają pod ten dodatek. Oznacza to, że :

a) Mieszkańcy budynków położonych w Bierutowie przy ul. Zielonej 7a-7c; 8-8e; 9-9d oraz 10-10c i ul. Kolejowej 9-9b oraz 11-11b, mogą się ubiegać o dodatek węglowy.

b) Mieszkańcy budynków położonych w Bierutowie przy ul. Rynek 1-2 oraz Mickiewicza 1-3-5-7 mogą się ubiegać o dodatek węglowy jeżeli głównym źródłem ogrzewania mieszkania jest jedno z wymienionych powyżej urządzeń.

c) Mieszkańcy zasobów w Oleśnicy nie podlegają przepisom ww. ustawy ze względu na to, że zasoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni znajdujące się w Oleśnicy są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, która nie jest uznawana za lokalną sieć ciepłowniczą.

2. Mieszkańcy Bierutowa, którzy chcą skorzystać z dodatku węglowego powinni wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie przy ul. Namysłowskiej 10/1.

3. Mieszkańcy budynków przy ul. Zielonej 7-10 oraz Kolejowej 9 i 11, do wniosku o dodatek węglowy muszą dołączyć oświadczenie Spółdzielni o podłączeniu mieszkania do lokalnej sieci ciepłowniczej. Oświadczenia te są do odbioru w Administracji w Bierutowie przy ul. Zielonej 10a w godzinach jej urzędowania (poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 11:00 -15:00 ; w czwartki w godz. 12:00 – 16:00 ).

4. Po szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego i odpowiedź na ewentualne pytania prosimy zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie przy ul. Namysłowskiej 10/1 ( tel. 71 314 64 61 ).

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” dokonała w ustawowym terminie (do końca czerwca br.) zgłoszenia wszystkich budynków będących w jej zasobach do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgłoszenie było realizowane za pośrednictwem Urzędów Miasta w Oleśnicy i w Bierutowie.

( podane powyżej informacje są zgodne ze stanem prawnym nadzień 30.08.2022 r )

Zmiana sytemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Na 28 marca 2022 r planowana jest na terenie naszego województwa zmiana sytemu nadawania naziemnej telewizji, z której korzysta wielu mieszkańców naszych zasobów. Chodzi tu o sygnał telewizyjny dostarczany z anteny zbiorczej. W związku z powyższym część telewizorów ( szczególnie starszych ) może nie być przystosowana do odbioru sygnału w nowym systemie ( DVB-T2 HEVC ). Prosimy już teraz zainteresować się tą sprawą i sprawdzić czy Państwa telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w nowym systemie. Jeżeli okaże się, ze telewizor nie jest do tego przystosowany to są dwie możliwości: wymiana telewizora na model, który będzie odbierał sygnał DVB-T2 HEVC , albo zakup „przystawki” do obecnego telewizora, która pozwoli oglądać programy w nowym systemie. Po 28 marca 2022 r nie będzie można oglądać naziemnej telewizji cyfrowej przy użyciu odbiorników nie obsługujących systemu DVB-T2 HEVC. Zmiana ta nie dotyczy osób, które korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej.
Wprowadzana zmiana dotyczyć będzie całego terytorium Polski ( podzielona jest na etapy i ma się zakończyć 27 czerwca 2022 r ), ale województwo dolnośląskie będzie nią objęte w I etapie już od marca 2022 r. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Internecie ( np. na stronie https://emitel.pl/refarming/ ) Zmiana ta będzie też zapewne poruszana w prasie i programach telewizyjnych.

EBOK

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości sprawdzenia stanu należności i opłat za mieszkanie czy garaż.

iMIESZKANIEC - ŁATWY SPOSÓB NA ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

Od stycznia br. służby techniczne i administracje naszej Spółdzielni korzystają z platformy internetowej iMieszkaniec.pl. Jest to narzędzie ułatwiające realizację zgłaszanych awarii oraz usterek. Dzięki tej aplikacji możliwe jest też śledzenie procesu realizacji zlecenia. Jest to bardzo proste, intuicyjne narzędzie które pozwala w szybki sposób zgłosić problem techniczny jak np. brak światła, wyciek wody, niesprawny domofon itp. Od kwietnia możliwość korzystania z tej platformy maja też Państwo. Aplikacja działa zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na smartfonach. Niezbędne jest tylko posiadanie połączenia internetowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wejścia na stronę: https://smzacisze.imieszkaniec.pl/ ( lub kliknąć ikonę aplikacji po lewej stronie ) zarejestrowanie się i korzystanie z tej aplikacji. Po dokonaniu procesu rejestracji na stronie iMieszkaniec, Spółdzielnia potwierdza, że osoba rejestrująca się ma prawo do dysponowania danym lokalem. Trwa to do 2 dni roboczych ( przeważ trwa to znacznie krócej) . Po potwierdzeniu, można korzystać swobodnie z aplikacji. Przypominamy, że aplikacja służy tylko do spraw związanych z usterkami czy awariami. W pozostałych sprawach prosimy się kontaktować pisemnie ( pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : zacisze@smzacisze.pl ), telefonicznie lub bezpośrednio w godzinach pracy Spółdzielni w budynku biur Spółdzielni, przy ul. Kochanowskiego 5.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy, swą działalność rozpoczęła w roku 1961. Jej zalążkiem stały się 3 bloki odkupione od Rady Narodowej. Pierwszym Prezesem był Piotr Sebastian ( 1961-1964). Przez lata Spółdzielnia istotnie powiększyła swoje zasoby. Dziś „Zacisze” zarządza 3976 mieszkaniami, w tym 291 w Bierutowie. W 71 budynkach mieszkalnych spółdzielni mieszka ok. 8 500 osób, w tym w Bierutowie w 8 budynkach ok. 550 osób. Powierzchnia użytkowa mieszkań w naszych zasobach to ponad 200 tys. m2. Posiadane lokale użytkowe generują zysk, który obniża koszty eksploatacji oraz zasila fundusz remontowy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronie internetowej naszej Spółdzielni będą dla Państwa pomocne a także przybliżą jej historię i funkcjonowanie .

sm_zacisze_1

AKTUALNOŚCI