REGULAMINY

Regulamin GZM

Regulamin porządku domowego i używania lokali

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej

Regulamin w spr. udostępniania gruntów

Regulamin zlecania usług, dostaw i robót budowlanych

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej.