Walne Zgromadzenie 2021

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia – podział na części.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Sprawozdanie Zarząd za rok 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020

Opinia biegłego rewidenta po badaniu sprawozdania finansowego za 2020

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – DRUK

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – DRUK

Oświadczenie kandydata na delegata na Zjazd Przedkongresowy – DRUK

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Przedkongresowy – DRUK

Oświadczenie kandydata na delegata na Zjazd RZRSM w Opolu – DRUK

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd RZRSM w Opolu – DRUK