SPRAWY CZŁONKOWSKIE

 • W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Administracji obsługującej dany budynek lub do działu księgowości pok. 114 lub 115. W związku ze zmianą ilości osób konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego odpadów komunalnych – druk oświadczenia dostępny jest do pobrania w zakładce „Informacje i ogłoszenia”.
 • Zaświadczenia dotyczące potwierdzenia prawa do lokalu są wydawane w dziale członkowsko-mieszkaniowym, pok. 105, tel. 71 798 20 24.
 • Zaświadczenia do sądu konieczne do założenia księgi wieczystej wydawane są w dziale księgowości, pok. 119, tel. 71 798 20 33.
 • Informacje dotyczące opłat za mieszkanie czy garaż ( wysokość opłat, rozliczenie wody, ewentualne zadłużenie, saldo ) można uzyskać w dziale księgowości pok. 114, tel. 71 798 20 35 (36) lub pok. 115, tel. 71 798 20 34.
 • Sprawy związane z przekształceniem mieszkania czy garażu w odrębną własność prowadzone są przez dział członkowsko-mieszkaniowy, pok. 105, tel. 71 798 20 24.
 • W przypadku śmierci członka spółdzielni, prosimy bardzo rodzinę lub spadkobierców o jak najszybszy kontakt z działem członkowsko-mieszkaniowym, pok. 105, tel. 71 798 20 24.
 • W przypadku zbycia lub nabycia lokalu w zasobach Spółdzielni prosimy o niezwłoczny kontakt z działem członkowsko-mieszkaniowym, pok. 105, tel. 71 798 20 24.
 • W przypadku zamiaru prowadzenia w lokalu prac remontowych lub jego przebudowy przed ich rozpoczęciem prosimy o kontakt z działem technicznym pok. 112 ( instalacje elektryczne i roboty ogólnobudowlane ), tel. 71 798 20 37 (38) lub pok. 101 ( instalacje wod.-kan., gazowa i centralnego ogrzewania ) tel. 71 798 20 29.
 • W sprawie udostępnienia dokumentów organów, regulaminów czy statutu Spółdzielni prosimy o kontakt z pracownikiem ds. samorządu, pok. 102, tel. 71 798 20 28
 • Wykaz czynności wymaganych od firmy sprzątającej przy utrzymaniu czystości – Oleśnica. (POBIERZ)
 • Wykaz czynności wymaganych od firmy sprzątającej przy utrzymaniu czystości – Bierutów. (POBIERZ)