Sprawozdania, kontrole itp.

Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

Sprawozdania Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.

Uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROK 2020

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2020

Uchwała Nr 2 – 2020

Uchwała Nr 3 – 2020

Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok

Uchwała Nr 4 – 2020

Uchwała Nr 5 – 2020

Uchwała Nr 6 – 2020

Uchwała Nr 7 – 2020

Uchwała Nr 8 – 2020

Uchwała Nr 9 – 2020

Uchwała Nr 10 – 2020

ROK 2019

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2019

Uchwała Nr 2 – 2019

Uchwała Nr 3 – 2019

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Załącznik do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok

Uchwała Nr 4 – 2019

Uchwała Nr 5 – 2019

Uchwała Nr 6 – 2019

Uchwała Nr 7 – 2019

Uchwała Nr 8 – 2019

Uchwała Nr 9 – 2019

ROK 2018

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2018

Uchwała Nr 2 – 2018

Uchwała Nr 2 – 2018. Załącznik – tekst Statutu

Uchwała Nr 2 – 2018 Poprawki do uchwały.

Uchwała Nr 3 – 2018

Uchwała Nr 4 – 2018

Uchwała Nr 5- 2018

Uchwała Nr 6 – 2018

Uchwała Nr 7 – 2018

Uchwała Nr 8 – 2018

Uchwała Nr 9 – 2018

Uchwała Nr 10 – 2018

Uchwała Nr 11 – 2018

Uchwała Nr 12 – 2018

Uchwała Nr 13 – 2018

ROK 2017

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2017

Uchwała Nr 2 – 2017

Uchwała Nr 3 – 2017

Uchwała Nr 4 – 2017

Uchwała Nr 5- 2017

Uchwała Nr 6 – 2017

Uchwała Nr 7 – 2017

Uchwała Nr 8 – 2017

Uchwała Nr 9 – 2017

Uchwała Nr 10 – 2017

Uchwała Nr 11 – 2017

Uchwała Nr 12 – 2017

Uchwała Nr 13 – 2017

Uchwała Nr 14 – 2017

Uchwała Nr 15 – 2017

Raport z badania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2016

Lustracja.

List polustracyjny z RZRSM w Opolu: 2017-2019.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019

List polustracyjny z RZRSM w Opolu: 2014-2016.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2014-2016

Inne kontrole.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2018 – listopad.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2018 – kwiecień.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2017 – marzec.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2016 – czerwiec.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2014-2016