Sprawozdania, kontrole itp.

Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

Sprawozdania Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.

Uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROK 2021

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2021

Uchwała Nr 2 – 2021

Uchwała Nr 3 – 2021

Uchwała Nr 4 – 2021

Uchwała Nr 5 – 2021

Uchwała Nr 6 – 2021

Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok

Uchwała Nr 7 – 2021

Uchwała Nr 8 – 2021

Uchwała Nr 9 – 2021

Uchwała Nr 10 – 2021

Uchwała Nr 11 – 2021

Uchwała Nr 12 – 2021

Uchwała Nr 13 – 2021

ROK 2020

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2020

Uchwała Nr 2 – 2020

Uchwała Nr 3 – 2020

Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok

Uchwała Nr 4 – 2020

Uchwała Nr 5 – 2020

Uchwała Nr 6 – 2020

Uchwała Nr 7 – 2020

Uchwała Nr 8 – 2020

Uchwała Nr 9 – 2020

Uchwała Nr 10 – 2020

ROK 2019

Protokół z posiedzenia Kolegium

Uchwała Nr 1 – 2019

Uchwała Nr 2 – 2019

Uchwała Nr 3 – 2019

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Załącznik do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok

Uchwała Nr 4 – 2019

Uchwała Nr 5 – 2019

Uchwała Nr 6 – 2019

Uchwała Nr 7 – 2019

Uchwała Nr 8 – 2019

Uchwała Nr 9 – 2019

Raport z badania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018

Lustracja.

List polustracyjny z RZRSM w Opolu: 2017-2019.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019

List polustracyjny z RZRSM w Opolu: 2014-2016.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2014-2016

Inne kontrole.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2018 – listopad.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2018 – kwiecień.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2017 – marzec.

Protokół z kontroli Banku PKO BP w roku 2016 – czerwiec.

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2014-2016